Project

Enterisch methaan: emissievariatie rassen en beweidingssystemen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Enterisch methaan: emissievariatie rassen en beweidingssystemen'.

Wat onderzoeken we?

De methaanemissie van de melkveehouderij draagt in belangrijke mate bij aan de broeikasgasemissies van de agrarische sector. Het ministerie van LNV wil samen met de sector meer kennis verzamelen over de methaan die vrijkomt uit het dier zelf (enterisch methaan) en hoe dat verminderd kan worden. Enterische emissie van rundvee zorgt voor ongeveer 60% van de methaanemissie van de Nederlandse veestapel.

Per kilogram verteerd voer kan de methaanemissie sterk verschillen. Er zijn verschillen in de emissies tussen de soorten voer, maar ook tussen koeienrassen en koeien zelf. Met dit onderzoek willen we achterhalen welke verschillen er zijn. Ook onderzoeken we de verschillen in methaanemissies tussen het stalseizoen en het weideseizoen.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • achterhalen of er verschillen zijn in de gemiddelde methaanemissie tussen Holstein-Friesian-koeien, Jerseykoeien en koeien met een gebruikskruising;
  • inzicht krijgen in de verschillende methaanemissies binnen een koeienras;
  • achterhalen of het beweidingssysteem in Nederland invloed heeft op de methaanemissie.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende het jaar 2019 meten we de enterische methaanemissie bij 140 melkkoeien op twee locaties. We verzamelen deze data bij ongeveer 80 Holstein-Friesian-koeien, 20 Jerseykoeien en 40 kruislingen, tijdens het stal- én weideseizoen. Gedurende het stalseizoen meten we de methaanemissie met behulp van de zogenaamde GreenFeed-methode. Deze methode meet met een aangepaste krachtvoerbox de emissies van methaan en koolstofdioxide van de koe. In het weideseizoen meten we de emissies bij twee verschillende beweidingssystemen: de roterende standweiden en de kurzrasen (constant beweiden op kort gras (<5 cm)). 

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>