Nieuws over het Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier het laatste nieuws over het onderzoek!


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

Ministerie van LNV