Partners

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Ontdek hier de partners van het onderzoek!

Het Onderzoek Veehouderij en Klimaat wordt uitgevoerd door een coalitie bestaande uit Wageningen University & ResearchLTO Projecten en Schuttelaar & Partners. Het ministerie van LNV financiert het onderzoek. Naast de deelnemende veehouders zijn bij diverse onderzoeken ook diverse andere bedrijven en adviesbureaus uit de agrarische sector betrokken: AgrifirmCLMKeten Duurzaam Varkensvlees, Oonkay en Monteny Milieu-advies.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid.
Ministerie van LNV