Nieuws

Integrale aanpak emissies in melkveehouderij

Gepubliceerd op
21 september 2020

De ammoniak- en methaanemissie in de melkveehouderij moeten in 2030 fors zijn gereduceerd, onder andere in verband met de afspraken in het Klimaatakkoord. ‘Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk. Met als uiteindelijke doel een toekomstbestendige melkveehouderij’, stelt projectleider Iwan Gijsbers van Arvalis

Gijsbers is betrokken bij het onderzoeksprogramma ‘integrale aanpak dier- en voerspoor in de melkveehouderij’, een project dat wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het reduceren van de uitstoot van methaan en ammoniak vereist een integrale aanpak, waarbij naar het gehele houderijsysteem van het melkveebedrijf moet worden gekeken. Het gaat immers om twee verschillende stoffen met verschillende kringlopen die allebei een andere aanpak vragen. Tegen die achtergrond is het onderzoeksprogramma gestart, dat is opgedeeld in diverse deelonderzoeken. Doel van het programma: een versnellingsimpuls geven aan onderzoek, pilots en demo’s die zijn gericht op reductie van methaan en ammoniak.

Bestaande en nieuwe kennis

Een van de deelprojecten, dat opereert onder de naam ‘Netwerk Praktijkbedrijven’, bouwt voort op reeds opgedane kennis en voegt nieuwe kennis toe via praktijkonderzoek. Zo’n dertig deelnemers gaan de komende vier jaar beide emissies gezamenlijk aanpakken door aan de slag te gaan met bekende en nieuwe maatregelen, in combinatie met onderzoek op het eigen bedrijf. ‘De inschrijfperiode voor het netwerk verliep vorige week. Een laatste oproep in Limburg heeft nog een aantal mooie aanmeldingen opgeleverd’, vertelt Gijsbers. Naast het netwerk worden er het komende najaar verschillende kennis- en demobijeenkomsten gehouden. Daarbij gaan melkveehouders zich samen met onderzoekers verder verdiepen in de kansen en mogelijkheden. Gijsbers: ‘We gaan bijeenkomsten organiseren voor rundveehouders waarin we de activiteiten en onderzoeken toelichten die tot nu toe beschikbaar zijn. Deelnemers kunnen feedback geven op de lopende onderzoeken vanuit hun eigen ervaringen, om ze zo beter aan te laten sluiten op de praktijk. Het is een unieke kans voor ondernemers om met hun eigen kennis en ervaring een steentje bij te dragen aan het toekomstperspectief van de melkveehouderij.’

Ondernemers met vragen over dit onderwerp of interesse in de bijeenkomsten kunnen een mail sturen naar wlemmers@arvalis.nl.

Bron: Nieuwe Oogst - LLTB (19 september)