Project

Methaanoxidatie bij externe mestopslagen met drijfmest

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Methaanoxidatie bij externe mestopslagen met drijfmest'.

Wat onderzoeken we?

Opgeslagen mest produceert continu biogas, waarvan iets meer dan de helft (60%) uit methaan bestaat. Deze methaanemissie kan verminderd worden door het methaan te laten oxideren, oftewel in aanraking laten komen met lucht of vuur. Methaan verandert hierdoor in koolstofdioxide, wat een veel minder grote (25 keer minder) impact heeft op het klimaat.

Het oxideren van methaan door lucht gebeurt met behulp van bacteriën. Deze bacteriën kunnen in de grond geplaatst worden (een bodemfilter) of boven de grond (een biofilter). Oxideren van methaan door vuur (thermische oxidatie) gebeurt door ‘affakkelen’: het verbranden van methaan. Op verschillende veehouderijbedrijven testen we het oxideren van methaan in pilots. Zo kunnen we testen in hoeverre oxidatie kan zorgen voor lagere emissies van methaan.

Bekijk hier de visual met uitleg over het project.
Bekijk hier de visual met uitleg over het project.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • vaststellen in hoeverre de methaanproductie uit de mestopslag door oxidatie verminderd kan worden;
  • bepalen welke maatregelen kosteneffectief zijn;
  • inzicht krijgen in hoe methaanoxidatie zal werken op grote schaal;
  • de pilots aan anderen laten zien door demonstraties te geven.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

In 2019 vinden drie soorten pilots plaats. Op vier melkveebedrijven plaatsen we een bodemfilter (ondergronds) met bacteriën. Het methaangas uit de mestopslag wordt door buizen met gaatjes door dit bodemfilter geleid, waardoor het methaan ondergronds wordt omgezet in koolstofdioxide en water. Op twee andere melkveebedrijven plaatsen we een biofilter (bovengronds) met bacteriën, waardoor het methaan bovengronds wordt omgezet in koolstofdioxide en water. Tot slot onderzoeken we op een melkveebedrijf het affakkelen van methaan, om het zo om te zetten in koolstofdioxide en water.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>