Project

Meten van methaan op stalniveau

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Meten van methaan op stalniveau'.

Wat onderzoeken we?

De methaanemissie in de Nederlandse veehouderij wordt momenteel berekend aan de hand van modellen. Deze rekenregels zijn door het internationale klimaatpanel (IPCC) opgesteld en zijn gebaseerd op eerder praktijkonderzoek. Voor de sector als geheel kloppen deze rekenregels. In de praktijk zijn er echter altijd verschillen in de emissies tussen veehouderijbedrijven en zijn er soms veranderende omstandigheden. Om de berekeningen ook voor individuele bedrijven beter kloppend te maken, is er behoefte aan meer representatieve metingen van de methaanemissies bij de stallen en mestopslagen in Nederland. In dit onderzoek gaan we op een aantal melkveehouderijbedrijven in Nederland de methaanemissies meten met de zogenaamde Methaanmonitor.

Deze monitor meet eerst de emissies van methaan en ammoniak, want meten = weten. In een later stadium gaan de onderzoekers kijken of ze door een aantal maatregelen (bijvoorbeeld het aanpassen van het rantsoen) de methaanemissies kunnen verminderen. Maatregelen om methaan te verminderen hebben naar verwachting ook invloed op de ammoniakemissies, dus deze meten we ook.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • emissies meten op melkveehouderijen waar al concrete maatregelen worden genomen om methaanemissie te verminderen;
  • aan andere veehouders en geïnteresseerden laten zien hoe de Methaanmonitor werkt;
  • achterhalen hoe de Methaanmonitor kan bijdragen aan het verminderen van methaanemissies;
  • inzicht krijgen in het effect van bepaalde maatregelen op de methaanemissie.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende heel 2019 meten we op vijf melkveehouderijen in Nederland de methaan- en ammoniakemissies bij stallen en mestopslagen. In de stal bouwen we een Methaanmonitor die gebruik maakt van een laser. Deze monitor gaat 24 uur per dag, zeven dagen in de week de methaan- en ammoniakemissies meten. De veehouder en onderzoekers kunnen live meekijken door middel van beeldschermen en een app. In een later stadium worden verschillende maatregelen uitgevoerd, die ook door de monitor worden gevolgd en gemeten.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>