Nieuws

Metingen mestkeldergassen op bedrijven met traditionele en emissiearme vloer

Gepubliceerd op
17 december 2019

Op twee melkveebedrijven meet CLM komend jaar de concentraties van mestkeldergassen.

Aanleiding voor de metingen is de explosie in een stal in Markelo dit voorjaar waarbij 22 koeien om het leven kwamen. Uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Twente blijkt dat de explosie kon ontstaan als gevolg van specifieke omstandigheden, die echter niet zeer bijzonder waren. Door de verplichting van emissiearme vloeren in nieuwe stallen, is er mogelijk een grotere kans dat methaangas zich ophoopt door gebrek aan natuurlijke ventilatie. Daardoor kan het risico op een explosie of ontbranding toenemen. Ook wordt in moderne stallen meer techniek en procesautomatisering toegepast, wat de kans op oververhitting of kortsluiting verhoogt.

In 18 stallen worden nu al in opdracht van het ministerie van LNV op stalniveau metingen gedaan naar emissies. „Het onderzoek op deze 2 bedrijven is nieuw omdat we onder de vloer concentraties meten. Dat is tot nu toe nog niet gedaan. Het zal een goede indicatie geven van wat er onder de vloer gebeurt. Het doel is om boeren inzicht te geven”, licht Erik van Well van CLM toe. De metingen gaan eind januari van start.

Emissiearme en traditionele vloer

Opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CLM Onderzoek en Advies voert het onderzoek uit samen met Monteny Milieu Advies, Wageningen University & Research, Tauw en FarmGasLive, een bedrijf dat analyses, metingen en advies levert voor ammoniak en methaan in de veehouderij.
Beide stallen hebben een mestkelder, de ene melkveestal waar gemeten wordt heeft een emissiearme vloer en de andere is uitgerust met een traditionele roostervloer. Op de twee bedrijven heeft Tauw een monstername-infrastructuur opgezet die de concentratie mestkeldergassen in kaart brengt. Voor beide stallen worden 8 meet-aanzuigpunten ontwikkeld die in de mestkelder worden geplaatst. Een jaar lang wordt de mestkelderlucht via een bemonsterlucht-schakelsysteem en een pomp aangezogen en van daaruit continu geanalyseerd op methaan, ammoniak en waterstofsulfide.

Bron: Melkvee, 16 december 2019


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>