Project

Innovatieve technieken van mestverwijdering en mestbehandeling voor vleesvarkensstallen

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Innovatieve technieken van mestverwijdering en mestbehandeling voor vleesvarkensstallen'.

Wat onderzoeken we?

Agrifirm Exlan heeft de Zero-Stal ontwikkeld: een innovatief stalsysteem om zowel de emissies van methaan als overige broeikasgassen te verminderen. De pilotstal heeft ondiepe mestkelders, vanwaar de mest dagelijks wordt afgevoerd via een riolering. De wanden en vloeren van de stal zijn gecoat, wat voorkomt dat de mest blijft plakken.

De afgevoerde mest wordt vervolgens gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt behandeld met ART (Ammonium Recovery Techniek), wat ammonium uit de vloeistof verwijdert. De emissies van methaan, ammoniak en geur zijn hierdoor ook een stuk lager. Een bijkomend voordeel is dat de dikke mest door het lagere ammoniumgehalte beter te vergisten is. Bij dit project worden onderdelen van het nieuwe stalsysteem opgezet en getest.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • vaststellen met hoeveel de methaanemissies in de vleesvarkensstal verminderd kan worden wanneer de mest snel wordt verwijderd en wordt behandeld met ART;
  • de teruggewonnen ammoniak inzetten als kunstmestvervanger, en zo bijdragen aan het sluiten van de mineralenkringloop in de landbouw.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiƫnt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Vanaf 2019 installeren we onderdelen van een stalsysteem om integraal emissies te verminderen, testen en demonstreren. Dit wordt gedaan in een praktijkpilot van vleesvarkens. De onderzoekers gaan ook de emissies van methaan, lachgas, ammoniak en geur meten. Verder berekenen ze het energieverbruik van de installatie.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiƫle rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>